Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

СТАНОВИЩА АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Уважаеми госпожи и господа,
Уведомяваме Ви, че съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.
Методическо указание на АОП относно предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид - еЕЕДОП
ПубликацияДата
2018-12-05 14:37:13
2018-11-15 16:57:28
2018-11-15 16:46:03
2018-10-23 15:06:27
2018-10-03 18:03:25
2018-09-25 16:48:39
2018-09-20 15:25:28
2018-07-12 11:09:26
2018-04-19 18:10:13
2018-04-19 18:05:00
2018-04-19 16:58:57

Отвори Досие

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОНЕР КАСЕТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДАМТН ЧРЕЗ РЕЦИКЛИРАНЕ“

2018-04-02 14:30:00
№ 92-02-11/02.04.2018
2018-04-02 14:30:00
2018-03-20 17:42:56
2018-01-30 18:11:56
2018-01-30 18:06:39
2018-01-19 18:30:56
2018-01-19 17:56:12
2018-01-18 18:35:10
2018-01-18 13:56:44
2018-01-18 13:20:18
2018-01-17 16:38:45
2018-01-12 12:38:25
2018-01-12 09:00:53
2017-12-19 12:00:00

Отвори Досие

“Закупуване на мрежов комутатор за нуждите на ДАМТН”

2017-11-21 17:08:00
№ 92-02-36
2017-11-21 17:08:00

Отвори Досие

Закупуване на софтуер за нуждите на ДАМТН

2017-11-20 18:15:19
№ 92-02-35
2017-11-20 18:15:19
2017-11-20 18:07:56
2017-11-17 17:52:39
2017-11-15 17:54:33
2017-11-15 17:40:27

Отвори Досие

Доставка и монтаж на климатици

2017-11-15 17:08:00
№ 92-02-32
2017-11-15 17:08:00
2017-11-15 11:39:52
2017-11-14 15:20:59

Отвори Досие

„Доставка и монтаж на климатици на нуждите на ДАМТН”

2017-10-03 16:49:40
№ 92-02-27
2017-10-03 16:49:40
2017-10-03 10:28:59
2017-09-26 09:20:23
2017-09-18 17:57:17
2017-09-08 17:00:32
2017-08-25 14:24:59
2017-08-24 16:59:47
2017-08-16 17:46:57

Отвори Досие

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТОНЕР КАСЕТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДАМТН

2017-08-16 10:55:27
№ 92-02-21
2017-08-16 10:55:27
2017-08-03 17:33:05

Отвори Досие

„Поддържане на тревните площи, принадлежащи към сгради на ДАМТН“

2017-07-21 10:55:05
№ 92-02-19
2017-07-21 10:55:05
2017-07-17 16:55:14
2017-07-17 16:50:09
2017-06-19 15:09:05
2017-06-12 16:45:18
2017-06-02 10:49:59
2017-05-31 14:45:15
2017-05-31 11:40:45
2017-05-11 16:36:12
2017-05-10 13:24:11
2017-05-09 17:37:50
2017-05-09 17:32:15
2017-04-10 10:24:40
2017-04-07 11:43:38
2017-03-14 17:17:20
2017-03-14 14:47:40
2017-03-14 14:45:01
2017-03-09 10:33:34
2017-03-08 17:54:07
2017-03-08 16:09:06
2017-03-07 17:22:15
2017-02-13 12:51:01
2017-02-13 12:39:05
2017-01-17 13:06:35
2017-01-12 18:00:00
По записа на страница | Отиди на страница