Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

СТАНОВИЩА АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на преносими компютри за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“по Рамково споразумение №СПОР-24/20.11.2019 г. на Министерство на финансите

Дата: 2021-12-07 17:05:24
№ 92-02-13/07.12.2021

Описание:Документи
07422021071712_Проект на договор.docx
08212021071712_Техническа спецификация.docx
08542021071712_Pokana.pdf
09262021071712_Образец на техническо предложение.docx
10232021071712_декларация по чл. 54.docx

ПубликацияДата
Съобщение 2021-12-15 14:09:00
Решение за определяне на изпълнител 2021-12-20 15:43:00
Доклад 2021-12-20 15:43:00
Протокол от работата на комисията 2021-12-20 15:44:00
обявление за възложена поръчка 2022-01-07 10:38:00
Договор 2022-01-07 10:38:00
Обявление за изменение 2022-01-20 10:38:00
Допълнително споразумение 2022-01-20 10:39:00
Обявление за приключил договор 2022-02-21 17:13:00

<-- Обратно към поръчки