Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

СТАНОВИЩА АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Организиране и провеждане на специализирани обучения и предаване на опит и/или добри практики за служители на ДАМТН“ с 5 обособени позиции

Дата: 2019-02-28 15:45:59
№ 92-01-2/28.02.2019

Описание:

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Обявяваме, че обществена  поръчка с предмет: Организиране и провеждане на специализирани обучения и предаване на опит и/или добри практики за служители на ДАМТН“ с 5 обособени позиции по проект: „Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите от надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ с обща прогнозна стойност 114 636,13 (сто и четиринадесет хиляди шестстотин тридесет и шест лева и 13 стотинки ) ще бъде възложена в съответствие с разпоредбата на чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), която дава право на възложителите да възлагат обособени позиции по реда, валиден за  индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.

Предвид това обособена позиция № 5 с предмет: Организиране и провеждане на обучения на служители на ДАМТН по стандарти БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2018 за целите на оценяване на съответствието“ с прогнозна стойност 8333,33 (осем хиляди триста тридесет и три лева и 33 стотинки) лв. без ДДС, представляваща 7,27% от общата стойност на поръчка ще бъде възложена по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП. Повече информация относно изискванията към цитираната по-горе обособена позиция ще намерите на сайта на ДАМТН в раздел „Конкурси/обяви/търгове“, рубрика „Обяви по чл. 20, ал.4 от ЗОП“.

            Остатъчната стойност по поръчката в размер на 106 302,80 (сто и шест хиляди триста и два лева и 80 стотинки) лева  ДДС ще бъде възложена по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка, а именно – чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.


Документи
55422019281502_Dokumentaciq.pdf
56442019281502_Tehn.Specif..docx
57002019281502_espd-request по ОП 1-3.pdf
57042019281502_espd-request по ОП 1-3.xml
57082019281502_espd-request по ОП 4.pdf
57272019281502_espd-request по ОП4.xml
57372019281502_README.txt
58072019281502_Prilojeniq.docx
58142019281502_Reshenie.pdf
58292019281502_Obqvlenie.pdf
01002019281602_ESPD.doc

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2019-03-15 14:30:00
Protokol 1 2019-03-27 17:20:00
Съобщение 2019-04-04 14:53:00
Протокол 2 2019-04-12 11:40:00
Решение 2019-04-12 11:40:00
Обявление 2019-05-02 15:45:00
Договор 2019-06-14 15:52:00
Приложения 2019-06-14 15:54:00
Обявление за възложена поръчка 2019-06-14 16:05:00
Обявление за приключил договор 2020-01-13 16:40:00

<-- Обратно към поръчки