Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

СТАНОВИЩА АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ДОСТАВКА НА СЕРТИФИЦИРАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА” В ЕДИНАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Дата: 2019-10-08 16:06:55
№ 92-01-8/08.10.2019

Описание:

Доставка на Сертифицирани референтни материали за дейността на Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” в единадесет обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 с предмет: „ Сертифициран  референтни  материали (СРМ) за проверка на класически методи;

Обособена позиция № 2 с предмет: Сертифицирани  референтни  материали за полициклени ароматни въглеводороди “;

Обособена позиция № 3 с предмет: „Сертифицирани  референтни  материали за фосфор и манган “;

Обособена позиция № 4 с предмет: “ Сертифицирани  референтни и материали за съдържание на fame в гориво за дизелови двигатели И В 100 BLANK“;

Обособена позиция № 5 с предмет: „Сертифицирани  референтни  материали за сяра на ренгено-флуоресцентен апарат “;

Обособена позиция № 6 с предмет: „Сертифицирани  референтни  материали за сяра в изооктан “

Обособена позиция № 7 с предмет: „Сертифицирани референтни материали за кинематичен вискозитет при 40 °С “;

Обособена позиция № 8 с предмет: Сертифицирани референтни материали за кислород, кислородсъдържащи съединения и бензен за стационарна лаборатория “

Обособена позиция № 9 с предмет:Сертифицирани  референтни  материали за октаново, цетаново число “

Обособена позиция № 10 с предмет:Сертифицирани  референтни материали за кислородсъдържащи съединения, бензен и въглеводороден състав за мултидименсионен газов хроматограф “

Обособена позиция  №11 с предмет:Сертифицирани референтни материали за кислородсъдържащи съединения за подвижни лаборатории “Документи
13372019081610_Documentacia.pdf
14312019081610_Tehnicheska specifikaciq.doc
14402019081610_EEDOP.docx
15092019081610_espd-request.pdf
15132019081610_espd-request.xml
15172019081610_README.txt
15382019081610_Техническо предложение.docx
16092019081610_Ценово предложение.docx
16182019081610_Проект на договор.docx
16272019081610_Reshenie A-659-08.10.2019.pdf
16312019081610_Obyavlenie 92-01-8-08.10.2019.pdf

ПубликацияДата
Съобщение 2019-11-11 16:10:00
Протокол 2020-01-10 16:12:00
Констативен протокол 2020-01-10 16:13:00
Решение 2020-01-10 16:13:00
Обявление за възложена поръчка 2020-03-12 11:49:00
Договори 2020-03-12 11:51:00
Обявление за приключил договор ОП 2 2020-07-16 15:27:00
Обявление приключил договор ОП 3 2020-07-16 15:28:00
Обявление приключил договор ОП 7 2020-07-16 15:29:00
Обявления за приключили договори по обособени позиции-4,6,8,9,10,11 2020-08-06 16:29:00
Обявление за приключил договор по Оп 5 2020-09-08 15:42:00
Обявление приключил Договор ОП 1 2021-02-16 14:28:00

<-- Обратно към поръчки