Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

СТАНОВИЩА АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изграждане на Web базирана информационна система, включваща създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“

Дата: 2019-11-29 10:52:33
№ 92-01-13/26.11.2019

Описание:

„Изграждане на Web базирана информационна система, включваща създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“ по проект BG16RFOP002-2.004–0001, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.


Документи
57072019291011_Dokumentaciq.scan.pdf
57192019291011_Tech_zadanie.pdf
57292019291011_espd-request.pdf
57372019291011_espd-request.xml
57472019291011_README.txt
58092019291011_ЕЕДОП.doc
58162019291011_Образец 2 - Техническо предложение - rev.docx
58212019291011_Образец 3 - Ценово предложение.rev.docx
00522019291111_proekt_dogovor.docx

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2019-12-19 15:50:00
Protokol 1 2020-02-03 16:09:00
Съобщение 2020-02-18 15:33:00
Протокол 2 2020-02-26 14:13:00
Доклад 2020-02-26 14:13:00
Решение за избор на изпълнител 2020-02-26 14:14:00
Техническо предложение 2020-04-21 13:05:00
Обявление за възложена поръчка 2020-04-21 13:50:00
Договор 2020-04-21 13:50:00
Ценово предложение 2020-04-21 13:55:00
Техническо задание 2020-04-21 13:55:00
Обявление приключил договор 2021-01-28 17:03:00

<-- Обратно към поръчки