Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

СТАНОВИЩА АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на строително-монтажни работи в сградите на ДАМТН в четири обособени позиции“

Дата: 2018-09-25 16:48:39
№ 92-00-6/25.09.2018

Описание:

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Обявяваме, че обществена  поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в сградите на ДАМТН в четири обособени позициис обща прогнозна стойност 149 000 (сто и четиридесет и девет хиляди) лева без ДДС ще бъде възложена в съответствие с разпоредбата на чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), която дава право на  възложителите да възлагат обособени позиции по реда, валиден за  индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля  1 000 000 лв. за строителство и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.

Предвид това обособена позиция „Извършване на строително-монтажни работи и ремонт на помещения в градовете Хасково и Варна“ с прогнозна стойност 29 000 лв. без ДДС, която представлява 19,46% от общата стойност на поръчката ще бъде възложена по реда на чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП. Повече информация относно изискванията към цитираната по-горе обособена позиция можете да намерите на сайта на ДАМТН в раздел „Конкурси/обяви/търгове“, рубрика „Обяви по чл. 20, ал.4 от ЗОП“.

            Остатъчната стойност по поръчката в размер на 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева, без ДДС ще бъде възложена по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка, а именно – чл. 20, ал. 3 от ЗОП.Документи
57432018251609_Ukazaniq - 92-00-6-25.09.2018.pdf
57572018251609_Obqava- 25.09. 2018.pdf
58042018251609_Приложения СМР - 25.09.2018.docx

ПубликацияДата
Съобщение 2018-10-10 17:51:00
Протокол 1 2018-11-01 16:14:00
Протокол 2 2018-11-20 13:58:00
РЕШЕНИЕ 2018-11-20 13:58:00

<-- Обратно към поръчки