Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

СТАНОВИЩА АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване“, с девет обособени позиции"

Дата: 2019-03-05 16:17:38
№ 92-01-3/28.02.2019

Описание:

„ Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване“

с  девет обособени позиции:

Обособена позиция 1, с предмет: „Доставка на апарат за определяне на корозионната агресивност на течни горива спрямо мед. Изпитване с медна пластина - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.

Обособена позиция 2, с предмет „Доставка на лабораторен охладител с камера за съхранение на проби и сертифицирани сравнителни материали - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.

Обособена позиция 3, с предмет „Доставка на апарат за определяне на вода в горива и пещ по метода „Карл-Фишер - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.

Обособена позиция 4, с предмет: „Доставка на инфрачервен анализатор с фиксирани филтри за определяне на FAME” - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.

Обособена позиция 5, с предмет „Доставка на муфелна пещ” - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.

Обособена позиция 6, с предмет „Доставка на апарат за автоматично определяне на плътност на течни горива, окомплектован с аутосимплер - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.

Обособена позиция 7, с предмет: „Доставка на еталонни средства за измерване на маса - за нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор" 

Обособена позиция 8, с предмет: „Доставка на еталонни мерки за измерване на обем - за нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“.

Обособена позиция 9, с предмет „Доставка на контролни уреди и спомагателно оборудване за нуждите на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и главна дирекция „Метрологичен надзор“.Документи
26362019051603_dokumentscia_oborudvane-14.01.19.docx
27472019051603_Tehniqeska specifikaciq.docx
28462019051603_Образец_tehnichesko_OP1.docx
28512019051603_Образец_tehnichesko_OP2.docx
28562019051603_Образец_tehnichesko_OP3.docx
29012019051603_Образец_tehnichesko_OP4.docx
29072019051603_Образец_tehnichesko_OP5.docx
29132019051603_Образец_tehnichesko_OP6.docx
29192019051603_Образец_tehnichesko_OP7.docx
29272019051603_Образец_tehnichesko_OP9.docx
29352019051603_Образец_tehnichesko_OP8.docx
29592019051603_Образец 3_cenovo_OP1.docx
30042019051603_Образец 3_cenovo_OP2.docx
30092019051603_Образец 3_cenovo_OP3.docx
30142019051603_Образец 3_cenovo_OP4.docx
30212019051603_Образец 3_cenovo_OP5.docx
30282019051603_Образец 3_cenovo_OP6.docx
30332019051603_Образец 3_cenovo_OP7.docx
30382019051603_Образец 3_cenovo_OP8.docx
30432019051603_Образец 3_cenovo_OP9.docx
31112019051603_Obrazec_DOGOVOR.docx
31242019051603_Образец EEDOP_Word.docx
31362019051603_espd-request.pdf
31452019051603_espd-request.xml
31512019051603_README.txt
39392019051603_Obqvlenie.pdf
39542019051603_Reshenie.pdf

ПубликацияДата
Протокол 2019-05-09 16:39:00
Съобщение 2019-06-26 17:00:00
Съобщение 2019-07-03 16:20:00
Протокол 2 2019-07-30 16:25:00
Протокол 3 2019-07-30 16:25:00
Доклад 2019-07-30 16:28:00
Решение 2019-07-30 16:32:00
Обявление за възложена поръчка по ОП 8 И ОП 9 2019-09-24 11:48:00
Обявление за възложена поръчка ОП 1-7 2019-10-04 10:40:00
Договори 2019-10-04 10:42:00
Обявление приключил договор ОП3 2020-01-10 17:19:00
Обявление приключил договор ОП 4 2020-01-10 17:19:00
Обявление приключил договор ОП6 2020-01-10 17:20:00
Обявление приключил договор ОП1 2020-01-15 17:19:00
Обявление приключил договор ОП2 2020-01-15 17:19:00
Обявление приключил договор ОП5 2020-01-15 17:20:00
Обявление приключил договор ОП7 2020-01-21 15:55:00

<-- Обратно към поръчки