Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

СТАНОВИЩА АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на реагенти и консумативи за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция ,,Контрол на качеството на течните горива“ в седем обособени позиции“

Дата: 2019-07-23 16:41:26
№ 92-01-4/23.07.2019

Описание:


Доставка на реагенти и консумативи за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” в седем обособени позиции

Обособена позиция 1 с предмет „Реагенти за определяне на октаново число“;

Обособена позиция 2 с предмет „ Реагенти за определяне на цетаново число“;

Обособена позиция 3 с предмет „Реагенти за хроматографски и спектрални анализи на горива“;

Обособена позиция 4 с предмет “ Реагенти за физико – химични анализи на горива“;

Обособена позиция 5 с предмет „ Консумативи и реагенти за мултидименсионен газов хроматограф REFORMULYZER M4“;

Обособена позиция 6 с предмет „Реагенти за анализ на горива в подвижните лаборатории

Обособена позиция 7 с предмет „ Консумативи за апарати в подвижни лаборатории“;Документи
52382019231607_Документация.pdf
53112019231607_Обявление.pdf
53292019231607_Решение.pdf
56132019231607_приложения.docx
56332019231607_espd-request.pdf
57132019231607_espd-request.xml
57572019231607_README.txt

ПубликацияДата
Съобщение 2019-10-17 13:56:00
Протокол № 1 2019-10-29 17:01:00
Протокол № 2 2019-10-29 17:02:00
Протокол № 3 2019-10-29 17:02:00
Решение 2019-10-29 17:02:00
ДОГОВОРИ 2019-12-18 17:09:00
Обявление за възложена поръчка 2019-12-18 17:20:00
Обявления за приключили договори по ОП 5 и ОП 6 2020-09-08 15:46:00
Обявление приключил договор ОП 7 2020-10-09 16:09:00
Обявление приключил договор ОП1 2020-11-18 15:00:00
Обявление приключил договор ОП2 2020-11-18 15:05:00
Обявление за приключил договор ОП 4 2020-11-19 15:49:00
Обявление приключил договор ОП 3 2021-01-12 13:56:00

<-- Обратно към поръчки