Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

СТАНОВИЩА АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДАВАНЕ НА ОПИТ И/ИЛИ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ДАМТН“ В 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Дата: 2019-08-22 16:34:59
№ 92-01-5/22.08.2019

Описание:

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Обявяваме, че обществена  поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и предаване на опит и/или добри практики за служители на ДАМТН“ в 3 обособени позиции по проект: “Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите от надзорните и контролни органи в  Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ с обща прогнозна стойност 84 682, 80 (осемдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и два лева и 80 стотинки) ще бъде възложена в съответствие с разпоредбата на чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), която дава право на възложителите да възлагат обособени позиции по реда, валиден за  индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.

Предвид това обособена позиция № 1 с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по стандарт БДС EN ISO 14731:2019 с прогнозна стойност 13 333,33  (тринадесет хиляди триста тридесет и три лева и 33 стотинки) лв. без ДДС, което представлява 15,75% от общата стойност на поръчката ще бъде възложена по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП.

            Остатъчната стойност по поръчката в размер на 71 349,47 (седемдесет и една хиляди триста четиридесет и девет лева и 47 стотинки) лева без  ДДС ще бъде възложена по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка, а именно – чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

 

 Документи
44282019221608_Dokumentacia.pdf
44442019221608_Techn. spec..docx
45222019221608_EEDOP.docx
45312019221608_espd-request- op 2.pdf
45392019221608_espd-request- op 2.xml
45452019221608_README- op2.txt
45542019221608_espd-request- op3.pdf
45592019221608_espd-request- op3.xml
46062019221608_README- op3.txt
47382019221608_Prilojeniq .docx

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2019-08-29 14:40:00
Прекратяване 2019-09-09 14:36:00
Обявление за възложена поръчка 2019-09-25 12:15:00

<-- Обратно към поръчки