Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

СТАНОВИЩА АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Уважаеми госпожи и господа,
Уведомяваме Ви, че съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.
Методическо указание на АОП относно предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид - еЕЕДОП
ПубликацияДата
По записа на страница | Отиди на страница